Akce DM

Nabídka ubytování na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

budete-li hledat ubytování pro syna – dceru na školní rok 2022/2023, obraťte se
na Domov mládeže VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň, telefon
377 418 501, 377 418 504.

Nabízíme ubytování ve dvoulůžkových pokojích, ubytovací poplatek činí 1250 Kč měsíčně a 1400 Kč měsíčně pro ubytované studenty vyšší odborné školy. Výhodná je možnost celodenního stravování ve školní jídelně v bezprostřední blízkosti DM.
Přihlášku k ubytování si můžete stáhnout na stránkách školy www.spseplzen.cz/dm
V případě potřeby si lze přihlášku vyžádat i písemně, telefonicky nebo osobně na adrese uvedené v záhlaví.

Přihlášku k ubytování si můžete stáhnout na stránkách naší školy:

Pro podání přihlášek jsou stanoveny následující termíny:

do 2. 5. 2022 – navrácení přihlášek již ubytovaných žáků,
do 30. 6. 2022 – žáci přijatí ke studiu v prvním kole přijímacího řízení a dalším kole
přijímacího řízení,
do 31. 8. 2022 – žáci přijatí na VOŠ, případně k výuce některé z forem nástavbového studia.

V případě volné kapacity je možné přijetí na základě rozhodnutí ředitelky školy i po uvedených termínech.

Rozhodnutí obdržíte do 15 dnů od termínu stanoveného pro podání přihlášky.

Bližší informace obdržíte ve vyrozumění o přijetí k ubytování.

Mgr. Jan Syřínek, v.r.

ředitel VOŠ a SPŠE Plzeň

0