Telefonní čísla do domova mládeže: 377 418 + kl.

 

vedoucí vychovatel DM Mgr. H. Kopáčková 501
vedoucí vychovatel pavilonu B D. Knoppová 504
sportovní instruktor PhDr. J. Valenta 502
vrátnice DM   561, 562

 

 

PAVILON A
vychovatelna 1. patro E. Kořínková 521
vychovatelna 2. patro P. Pospíšilová 522
vychovatelna 3. patro J. Švamberg 523
vychovatelna 4. patro J. Kalná 524
vychovatelna 5. patro P. Tomková 525
vychovatelna 6. patro V. Dostálová 526
vychovatelna 7. patro D. Hejná 527
vychovatelna 8. patro D. Píchová 528
vychovatelna 9. patro P. Bechynská 529
vychovatelna 10. patro PhDr. V. Barták CSc. 520
asistenti pedagoga přízemí M.Krejčí, P.Dubský 580
zastupující vychovatel 10. patro Mgr. J. Kuneš 581

 

 

 

 

 

PAVILON B
vychovatelna 1. patro   621
vychovatelna 2. patro   622
vychovatelna 3. patro   623
vychovatelna 4. patro D. Thurnwaldová 624
vychovatelna 5. patro E. Zemánková 625
vychovatelna 6. patro Mgr. M. Lahučký 626
vychovatelna 7. patro J.Dacejová 627
vychovatelna 8. patro Mgr. Bc. R. Hronková 628
vychovatelna 9. patro Mgr. F. Bořík 629
vychovatelna 10. patro   620
asistent pedagoga přízemí, školní asistentka Milena Klossová 545
zastupující vychovatel přízemí Mgr. Karel Duda 545

[