Telefonní čísla do domova mládeže: 377 418 + klapka

Vedoucí vychovatel DM
PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA: ☏ 501; ✉ valenta@spseplzen.cz

Vedoucí vychovatelka pavilonu B
Dana Saučuk Knoppová: ☏ 502; ✉ knoppova@spseplzen.cz

Zastupující vychovatel / sportovní instruktor
Bc. Jan Janda: ☏ 504; ✉ janda@spseplzen.cz

Vrátnice Domova mládeže:
☏ 561, 562

Pavilon A

Noční služba přízemí (1. – 5. patro)
M. Lavičková: ☏ 500; ✉ lavickova@spseplzen.cz

Noční služba přízemí (6. – 10. patro)
M. Krejčí: ☏ 580; ✉ krejci@spseplzen.cz

Vychovatelna 1. patro
E. Kořínková: ☏ 521; ✉ korinkova@spseplzen.cz

Vychovatelna 2. patro
P. Pospíšilová: ☏ 522; ✉ pospisilova@spseplzen.cz

Vychovatelna 3. patro
J. Švamberg: ☏ 523; ✉ svamberg@spseplzen.cz

Vychovatelna 4. patro
J. Kalná: ☏ 524; ✉ kalna@spseplzen.cz

Vychovatelna 5. patro
P. Tomková: ☏ 525; ✉ tomkova@spseplzen.cz

Vychovatelna 6. patro
V. Dostálová: ☏ 526; ✉ dostalova@spseplzen.cz

Vychovatelna 7. patro
D. Hejná: ☏ 527; ✉ hejna@spseplzen.cz

Vychovatelna 8. patro
D. Píchová: ☏ 528; ✉ pichova@spseplzen.cz

Vychovatelna 9. patro
P. Bechynská: ☏ 529; ✉ bechynska@spseplzen.cz

Vychovatelna 10. patro
PhDr. V. Barták, CSc.: ☏ 520; ✉ bartak@spseplzen.cz

Zastupující vychovatel 10. patro
Mgr. J. Kuneš: ☏ 581; ✉ kunes@spseplzen.cz

Pavilon B

Vychovatelna 4. patro
D. Thurnwaldová: ☏ 624; ✉ thurnwaldova@spseplzen.cz

Vychovatelna 5. patro
E. Zemánková: ☏ 625; ✉ zemankova@spseplzen.cz

Vychovatelna 6. patro
Mgr. M. Lahučký: ☏ 626; ✉ lahucky@spseplzen.cz

Vychovatelna 7. patro
N. Kliková: ☏ 627; ✉ klikova@spseplzen.cz

Vychovatelna 8. patro
Mgr. et. Bc. R. Hronková: ☏ 628; ✉ hronkova@spseplzen.cz

Vychovatelna 9. patro
Mgr. F. Bořík: ☏ 629; ✉ borik@spseplzen.cz

Vychovatelna 10. patro
J. Dacejová: ☏ 620; ✉ dacejova@spseplzen.cz

Zastupující vychovatel 10. patro
Mgr. et. Mgr. K. Duda: ☏ 620; ✉ duda@spseplzen.cz

Noční služba 10. patro
M. Klossová: ☏ 620; ✉ klossova@spseplzen.cz