Telefonní čísla do domova mládeže: 377 418 + kl.

 

vedoucí vychovatel DM Mgr. R. Hronková 501
vedoucí vychovatel pavilonu A Mgr. R. Hronková 501
vedoucí vychovatel pavilonu B Mgr. J. Marian 601
sportovní instruktor Mgr. M. Lahučký 502
vrátnice DM 561, 562
PAVILON A
vychovatelna 1. patro

E. Kořínková

521
vychovatelna 2. patro

V. Volfová

522
vychovatelna 3. patro J. Švamberg 523
vychovatelna 4. patro J. Kalná 524
vychovatelna 5. patro P. Tomková 525
vychovatelna 6. patro V. Dostálová 526
vychovatelna 7. patro D. Hejná 527
vychovatelna 8. patro D. Píchová 528
vychovatelna 9. patro Mgr. M. Lahučký 529
vychovatelna 10. patro PhDr. V. Barták CSc. 520
asistent pedagoga příz. V. Lukešová 580
zastupující vychovatel 10. patro Mgr. J. Kuneš 581
PAVILON B
vychovatelna 1. patro  621
vychovatelna 2. patro Mgr. F. Bořík 622
vychovatelna 3. patro 623
vychovatelna 4. patro D. Kučerová 624
vychovatelna 5. patro E. Zemánková 625
vychovatelna 6. patro P. Pospíšilová 626
vychovatelna 7. patro Y. Moláčková 627
vychovatelna 8. patro 628
vychovatelna 9. patro
vychovatelna 10. patro
asistent pedagoga přízemí J. Houšková 614
zastupující vychovatel 3.patro J. Fleischmannová 623