Telefonní čísla do domova mládeže: 377 418 + kl.

 

vedoucí vychovatel DM Mgr. R. Hronková 501
vedoucí vychovatel pavilonu A Mgr. M. Lahučký 504
vedoucí vychovatel pavilonu B Mgr. R. Hronková 501
sportovní instruktor    
vrátnice DM   561, 562
PAVILON A
vychovatelna 1. patro

E. Kořínková

521
vychovatelna 2. patro

P. Pospíšilová

522
vychovatelna 3. patro J. Švamberg 523
vychovatelna 4. patro J. Kalná 524
vychovatelna 5. patro P. Tomková 525
vychovatelna 6. patro V. Dostálová 526
vychovatelna 7. patro D. Hejná 527
vychovatelna 8. patro D. Píchová 528
vychovatelna 9. patro P. Bechynská 529
vychovatelna 10. patro PhDr. V. Barták CSc. 520
asistent pedagoga příz. L. Koubová, Dis, M. Klossová 580
zastupující vychovatel 10. patro Mgr. J. Kuneš 581
zastupující vychovatel přízemí Mgr. et Mgr. K. Duda 580
PAVILON B
vychovatelna 1. patro   621
vychovatelna 2. patro J. Vaicová 622
vychovatelna 3. patro   623
vychovatelna 4. patro D. Thurnwaldová 624
vychovatelna 5. patro E. Zemánková 625
vychovatelna 6. patro D. Knoppová 626
vychovatelna 7. patro J.Dacejová 627
vychovatelna 8. patro   628
vychovatelna 9. patro Mgr. F. Bořík 629
vychovatelna 10. patro   620
asistent pedagoga přízemí, školní asistentka J. Vargová, V. M. Volfová 545
školní asistentka přízemí M. Růžičková, Bc. D. Vlachová, Dis. 545