UPOZORNĚNÍ!

Na základě vyhlášky č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 S. o školním stravování, ve znění pozdějších  předpisů, dochází od 1.10.2021 ke změně cen jídel:

 • snídaně 1 – 21 Kč
 • snídaně 2, 3 – 31 Kč
 • oběd – 43 Kč
 • večeře 1, 2 – 39 Kč

Současné ceny byly platné od 1.9.2012

Naše školní jídelna patří mezi největší v Plzeňském kraji. Zajišťujeme stravování pro téměř 1500 strávníků z řad žáků, studentů, učňů, zaměstnanců a důchodců škol a školských zařízení.


 • Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, má každý student denně nárok pouze na jedno dotované jídlo (1 snídaně, 1 oběd, 1 večeře).
 • Celodenní stravování umožňujeme pouze žákům, studentům a učňům ubytovaným na Domově mládeže.
 • Každý strávník má při obědě možnost objednat si ze tří druhů jídel. Vycházíme vstříc též vegetariánům, jedno jídlo je vždy bezmasé.
 • Seznam alergenů
 • Objednávání a výdej stravy probíhá prostřednictvím Plzeňské karty (vydává MHD v Plzni).

Provoz ŠJ

snídaně 6:00 – 7:40 h
oběd 11:25 – 14:50 h, Pátek do 14:00
večeře 17:15 – 18:50 h

Ceny stravného

cena platí: do 30. 9. 2021
snídaně s přesnídávkou, fitnes 26 Kč
oběd 36 Kč
večeře 32 Kč
celkem 94 Kč(123 Kč vč. dodatku)

Zásady při placení ubytování + stravování.

Bankovní spojení: 152859068/0600

 • doba trvání souhlasu s inkasem dle délky trvání studia a zájmu o odběr stravy, případné zrušení/změnu inkasa musíte nahlásit v pokladně školy
 • inkasní způsob placení stravného předpokládá dostatek finančních prostředků na účtech
 • hotovostní způsob placení (v pokladně) se týká pouze obědů pro strávníky neubytované na Domovech mládeže

Otevírací doba v pokladně:

PO – PÁ  6:30 – 10:00
PO – ČT 11:30 – 14:30
11:30 – 14:00

(přestávka na oběd 13:00 – 13:30)


Pokyny ke stravovacímu systému

 Objednávka stravy

 • v jídelně na objednávkovém terminálu po přiložení karty
 • prostřednictvím internetu na adrese  https://strava.spseplzen.cz/, uživatelské jméno a heslo je stejné jako při přihlášení do školní sítě Novell a pro ubytované studenty jiných škol platí přihlašovací údaje vydané v pokladně
 • přihlašování a odhlašování stravy je možné nejpozději předcházející den do 10:00 h,tato záležitost je vždy věcí strávníka – neprovádějí se hromadné úpravy
 • v případě nemoci je povinností strávníka nebo zákonného zástupce stravu odhlásit

Burza

Volba „BURZA“ zobrazí seznam jídel v jídelně, které byly dány do burzy. Funguje na principu výměny jídel mezi strávníky. Pokud objednané jídlo nechcete a již se nedá zrušit (po 10. hod), lze ho nabídnout „Do burzy“. Naopak, jídlo nemáte objednané, použijete tlačítko „Přidat 1 kus z burzy“.

Náhradní stravenka
Pokud nemáte u sebe kartu, vytisknete si náhradní stravenku přímo v jídelně u třetího terminálu (počítáno od vstupu do jídelny). V terminálu se přihlásíte shodně jako na svém PC.

Dodatky – saláty, moučníky…
Dodatky se objednávají shodně jako obědy, označení D. Výdej se uskuteční na terminálu u výdeje polévky přiložením karty.

 • Kontaktní osoby v pokladně: pí Slámová, pí Kilingerová, tel.: 377 418 711, 774 530 964, e-mail pokladna@spseplzen.cz
 • Umožňujeme stravování také o víkendech – ale pouze akce nad 100 strávníků. Ceny stravného dohodou.