“Náš domov mládeže je jedním z největších zařízení svého druhu v ČR. Má ubytovací kapacitou 722 míst. Jeho základní část tvoří dvě výškové budovy, v nichž je pro ubytování žáků vyčleněno 20 podlaží.”

Nabídka ubytování – školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

pro školní rok 2023/2024 nabízíme ubytování v Domově mládeže VOŠ a SPŠE Plzeň v Plzni na Slovanech pro žáky středních škol, konzervatoří, gymnázií, učilišť či vyšších odborných škol. Kontaktujte nás co nejdříve!

Více informací…

Ubytování

 • Žáci a studenti jsou rozděleni do 17 výchovných skupin (PAVILON A – 10 skupin, PAVILON B – 7 skupin).
 • Jsou zde dvoulůžkové pokoje vybavené pracovními stoly a židlemi. Každý ubytovaný má uzamykatelnou skříňku, poličky a lampičku. V každém pokoji je připojení k internetové síti.
 • Na každém patře jsou k dispozici sprchy a sociální zařízení. Dále společenská místnost a kuchyňka s jídelním koutem, která je vybavena elektrickými spotřebiči.
 • Spojovací hala DM slouží nejen k propojení obou pavilonů A a B, ale také jako určité „středisko zábavy“. Jsou zde kulečníkové stoly, stolní kopaná, stolní tenis aj.
 • Každý den je určena služba dvou studentů a jednoho vychovatele, kteří mají za úkol uklidit prostranství kolem DM.
 • Za pořádek na svém pokoji zodpovídají sami studenti. Na poschodí je určena týdenní patrová služba, která má za úkol vynášet odpadky ze všech pokojů a uklízet kuchyňku.
 • Výměna prádla, praní záclon, přehozů apod. se provádí podle pravidelného harmonogramu.

Výhody ubytování v našem DM

 • Ubytování ve dvou případně i jednolůžkových pokojích.
 • Možnost celodenního stravování.
 • Internetové připojení na všech pokojích a společenských místnostech.
 • Velmi dobrá dopravní dostupnost (tramvaj č. 2, autobusy č. 29 a 30, trolejbus č. 12).
 • Soužití v kolektivu středoškolské mládeže.
 • Možnost společné přípravy na vyučování + nabídka doučování.
 • Metodická pomoc při zvládání těžkých životních situací a při závažnějších kázeňských problémech.
 • Možnost podílet se na realizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti v DM.
 • Prostřednictvím žákovské samosprávy (výjimečně i osobně) jednat o záležitostech týkajících se problematiky života v DM.

Výchovně vzdělávací a organizační činnost

 • Při plnění pracovních úkolů vycházíme z ŠVP DM VOŠ a SPŠE Plzeň a plánů výchovně vzdělávací práce, z rozpisu služeb na jednotlivé měsíce a z povinností, které jsou obsaženy v pracovní náplni vychovatele. Vše zajišťují:
  • 2 vedoucí vychovatelé,
  • 17 skupinových vychovatelů,
  • 4 zastupující vychovatelé,
  • 3 asistenti pedagoga.

Sportovní aktivity

 • Rozpis sportovních aktivit 2023/2024
 • Informace sport: Bc. Jan Janda – Pavilon A, přízemí, dveře č. 07.
 • Půjčovna sportovního materiálu: Bc. Jan Janda – Pavilon A, přízemí, dveře č. 02 (Po – Čt: 15 – 16 h).
 • Tělocvičny VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85 – Tělocvična VLEVO (5108), tělocvična VPRAVO (6108).