• DM VOŠ a SPŠE Plzeň se pro ubytované uzavírá 17. prosince 2021 v 15:00 hodin.
 • Žáci a studenti, kteří využívají ubytování v našem domově mládeže mohou přijíždět v neděli 2. ledna 2022 od 16:00 hodin.

Informace k provozu škol a školských zařízení pro školní rok 2021/2022

Náš domov mládeže – s ubytovací kapacitou 722 míst – je jedním z největších zařízení svého druhu v ČR. Jeho základní část tvoří dvě výškové budovy, v nichž je pro ubytování žáků vyčleněno 20 podlaží.Nabídka ubytování pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

pro školní rok 2022/2023 nabízíme ubytování v Domově mládeže VOŠ a SPŠE Plzeň v Plzni na Slovanech pro žáky středních škol, konzervatoří, gymnázií, učilišť či vyšších odborných škol. Kontaktujte nás co nejdříve!

Více informací ….


Ubytování

Studenti a žáci jsou v rozděleni do 16 výchovných skupin – pavilon A – 10 VS a pavilon B – 6 VS.

V našem Domově mládeže jsou dvoulůžkové pokoje vybavené dvěma pracovními stolky a židlemi. Každý ze studentů má vlastní uzamykatelnou skříňku na osobní věci, poličky na knihy a učebnice, svou lampičku atd. V každém pokoji je připojení k internetové síti.

Na každém patře jsou k dispozici sprchy a sociální zařízení. V umývárnách je pět sprchových koutů, několik umyvadel a zrcadla.

Společenská místnost na každém z pater má standardní vybavení – stolky, křesílka, barevný televizor s dálkovým ovládáním. Na požádání je také možné si zapůjčit video. O výzdobu se dobrovolně starají studenti.

Na všech patrech v obou pavilonech DM se mimo výše uvedené společenské místnosti nachází také kuchyňka s jídelním koutem, která je vybavena kuchyňskou linkou s elektrickými spotřebiči.

Spojovací hala DM slouží nejen k propojení obou pavilonů A a B, ale také jako určité „středisko zábavy“. Jsou zde 2 kulečníkové stoly, stolní kopaná, 3 stoly na stolní tenis aj.

Úklid

Každý den je určena služba dvou studentů Domova mládeže a jednoho vychovatele, kteří mají za úkol uklidit prostranství okolo DM.

Úklid na poschodí zajišťují uklízečky a za pořádek na svém pokoji zodpovídají sami studenti. Na poschodí je určena týdenní patrová služba (tzv. patrovka), která má za úkol vynášet odpadky ze všech pokojů a uklízet kuchyňku.

Výměna prádla se provádí podle harmonogramu. V pravidelném intervalu dochází k praní záclon, závěsů a přehozů.

Výchovně vzdělávací a organizační činnost zajišťují

 • 2 vedoucí vychovatelé
 • 16 skupinových vychovatelů
 • 2 zastupující vychovatelé
 • 3 asistenti pedagoga

Při plnění pracovních úkolů vycházíme z ŠVP DM VOŠ a SPŠE Plzeň a plánů výchovně vzdělávací práce, z rozpisu služeb na jednotlivé měsíce a z povinností, které jsou obsaženy v pracovní náplni vychovatele.


Výhody ubytování v našem DM

 • ubytování ve dvou případně i jednolůžkových pokojích
 • soužití v kolektivu středoškolské mládeže
 • utváření atmosféry vzájemné důvěry a tolerance
 • možnost společné přípravy na vyučování
 • doučování (český, německý jazyk)
 • metodická pomoc při zvládání těžkých životních situací
 • pomoc při řešení závažnějších kázeňských problémů
 • možnost využití schránky důvěry
 • možnost podílet se na realizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti v DM
 • prostřednictvím žákovské samosprávy, výjimečně i osobně,jednat o záležitostech týkajících se problematiky života v domově mládeže
 • možnost zapojit se do zájmových aktivit v DM i mimo něj
 • možnost celodenního stravování
 • internetové připojení na všech pokojích a společenských místnostech
 • velmi dobrá dopravní dostupnost (tramvaj č. 2, autobusy č. 29, 30, trolejbus č. 12)


SPORTOVNÍ AKTIVITY (tělocvičny VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85) 2021/22

 

Pondělí

Tělocvična TV1 (vlevo) Vedoucí:
18.00 – 20.00 BASKETBAL (A+B) Mgr. Lahučký
Tělocvična TV2 (vpravo) Vedoucí:
19.00 – 21.00 SÁLOVÁ KOPANÁ (A+B) PhDr. Barták

 

Úterý

Tělocvična TV1 (vlevo) Vedoucí:
20.00 – 21.00 VOLEJBAL  (A+B) pí. Dacejová

 

Středa

Tělocvična TV1 (vlevo) Vedoucí:
19.00 – 20.00 VOLEJBAL (A+B) pí. Pospíšilová
Tělocvična TV2 (vpravo) Vedoucí:
19.00 – 21.00 SÁLOVÁ KOPANÁ (A+B) pí. Knoppová

 

Čtvrtek

Tělocvična TV1 (vlevo) Vedoucí:
20.00 – 21.00 BASKETBAL (A+B) Mgr. Kuneš

 

PLAVÁNÍ (plavecký bazén Slovany, pouze na propůjčené čipy)

úterý 19.00 – 20.30 PhDr. Barták, Mgr. Lahučký

 

POSILOVÁNÍ

pondělí – čtvrtek 15.00 – 21.00 (dle sestaveného rozpisu) místnosti č. 012, 013, 014

Mgr. Lahučký, PhDr. Barták, Mgr. Hronková, pí. Dostálová

 

Půjčovna sport. materiálu:

přízemí pav. A, č. dv. 02 denně 15.00 – 16.00 hod.

Mgr. Lahučký

 

INFORMACE SPORT: Mgr. Milan Lahučký –  přízemí pav. A, č. dv. 02