Akce DM

ŘEKNI DROGÁM NE

Díky finančnímu příspěvku od paní ředitelky VOŠ a SPŠE Ing. Naděždy Mauleové, MBA se mohl uskutečnit 7. ročník turistického pochodu ŘEKNI DROGÁM NE.
Garantem akce byla VV DM Mgr. Bc. Radka Hronková. Všem 55 žákům děkujeme za krásné prožité společné odpoledne.

0