PRÁCE VE SKUPINĚ

Ukázka jak hravou formou poznávat sama sebe. Porozumění tomu, kdo jsem. Identifikace svých silných stránek, hledání způsobu, jak co nejefektivněji odemknout svůj potenciál.

SV Emília Zemánková B/5

0