Akce DM

PRÁCE VE SKUPINĚ

Ukázka jak hravou formou poznávat sama sebe. Porozumění tomu, kdo jsem. Identifikace svých silných stránek, hledání způsobu, jak co nejefektivněji odemknout svůj potenciál.

SV Emília Zemánková B/5

0