Akce DM

Návštěva Plzeňského historického podzemí

 Ve středu 18.10.2017 jsme se společně prošli v hloubce sedmi metrů pod spletí ulic a domů středověké části města Plzně. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života středověkých měšťanů i to, proč se velmi často, i s veškerým majetkem, ukrývali hluboko pod svými domy. A také, že v hloubi pod městem panoval čilý život a ruch i v době válek.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

0