V neděli 23. května 2021 od 16.00 hodin otevíráme DM VOŠ a SPŠE Plzeň pro ubytované. Žádáme Vás o příjezd nejdéle do 21.00 hodin.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti ubytovaného v DM VOŠ a SPŠE Plzeň. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do DM VOŠ a SPŠE Plzeň.

Dle platných předpisů jsou 4 výjimky, kdy se nemusí ubytovaný testovat v DM VOŠ a SPŠE Plzeň, ale je nutné předložit doklad.

Výjimky:

  • prodělaný covid max. 90 dní zpětně – potvrzení o pozitivním testu
  • ukončené očkování (14 dní po 2. dávce)
  • profesionální PCR test (max. 14 dní starý)
  • profesionální AG test (max. 72 hodin starý)

Ubytované prosíme, aby do DM nejezdili, pokud mají tyto příznaky:  nachlazení,  zvýšenou tělesnou teplotu,  suchý kašel,  dušnost,  zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem),  ztrátu chuti a čichu,  bolest v krku,  bolest svalů a kloubů,  rýmu /ucpaný nos,  bolest hlavy. Ubytované s těmito příznaky nemůžeme vpustit do DM.

Není umožněn vstup třetím osobám (jen v naléhavých případech).

Stravu je možné si objednat přes objednávací systém školní jídelny.

 

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

 

Přílohy s informacemi a manuály:

 

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19