Akce DM

BĚHÁME PRO RADOST ANEB VŠE ZAČÍNÁ PRVNÍM KILOMETREM

Sportovní akce se konala pod patronátem ředitelky školy Ing. Naděždy Mauleové, MBA a vedoucí vychovatelky DM VOŠ a SPŠE Mgr. Radky Hronkové. Radost z běhání v areálu školy a domova mládeže si i přes horký sluneční den letos užilo 58 studentů a studentek.

SV Emília Zemánková a Mgr. Milan Lahučký

0